Beveiling en veiligheid van Simplicate Software B.V.

Binnen Simplicate is er veel oog voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de software en gegevens. En voor de privacy van personen. Over dat laatste lees je meer in ons privacy statement.

Een groot aantal factoren speelt een rol bij de veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens. Hieronder worden die puntsgewijs toegelicht.

Simplicate maakt voor de verbindingen van en naar de software gebruik van versleuteling middels een 128 bit SSL certificaat. Je kunt de software uitsluitend benaderen via deze versleutelde HTTPS verbinding.

Datacenter

Simplicate is volledig gebaseerd op de cloud diensten van DigitalOcean. De DigitalOcean-cloud werkt vanuit beveiligde datacenters met state-of-the-art elektronische beveiliging. De locatie van het datacenter is in Amsterdam, Nederland (AMS2) en valt binnen de Europese wetgeving.

Beveiligingsstandaarden

Simplicate houdt zich aan de volgende standaarden inzake beveiliging:

  • SSL-encryptie op alle verbindingen.
  • Geëncrypteerde inter-data center communicatie.
  • Encryptie van gevoelige data in de database.
  • Strikt gecontroleerde toegang tot servers met Multi-Factor autorisatie.

Certificaten

Op het datacenter en de infrastructuur zitten de volgende certificaten:

  • ISO27001 t/m ISO 27005
  • ISO9001

Wij verzekeren daarnaast de volgende zaken

  • De netwerkconnectie wordt verzorgd door verschillende top carriers
  • Alle kritische componenten zijn dubbel (in paren) aanwezig
  • Back-ups vinden minimaal éénmaal per dag plaats